Обяснение на системата за единна регистрация и вход

Реигстрация
Вход
Профил
Лични данни
Бюлетини
PDF абонамент
Потребител
Коментари
Форум

Какво получавам ако се регистрирам?

Достъп до цялото съдържание
Срещу безплатна регистрация, вие получавате достъп до цялото съдържание в сайтовете на Ай Си Ти Медиа – новини и статии, нови броеве, приложения.

Единен вход
С една регистрация имате едновременно достъп до 5 сайта: ictmedia.bg, pcworld.bg, computerworld.bg, networkworld.bg и портала idg.bg - в него може да добавяте нови постинги и мнения в блога и форума, нови програми и ИТ сайтове, както и прессъобщения.

Персонализация
Бъдете различни от останалите – добавете картинка към профила си, подпис за коментарите, личен сайт, електронна поща.

E-mail бюлетини
С вашия профил можете да управлявате не само личните си данни и представянето си пред останалите потребители, но и абонаментите за всички електронни бюлетини на Ай Си Ти Медиа.

Оценка на коментари
Имате възможност да оценявате коментарите на другите потребители. Тези с ниска оценка няма да бъдат показвани.

При регистрация:

  • Използвайте валиден e-mail адрес, тъй като на него ще получите писмо с линк за активиране на профила.
  • Няма ограничение за броя и вида символи на паролата, но за по-голяма сигурност се старайте тя да е поне седем знака - букви, цифри и символи и да не е смислово значеща.
  • Потвърдете паролата за да гарантирате, че не сте допуснали грешки при въвеждането и.
  • Данните в следващите полета са лични и ние няма да разкриваме тяхната конфиденциалност на трети лица, но ще ги използваме единствено с цел да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги.
  • Отбелязвайки полетата "Искам да получавам информация от Ай Си Ти Медиа / от партньорите ви", Вие сте съгласни да получавате информация от нас или партньорите ни на мейл адреса, с който се регистрирате. По-късно може да промените това.
  • За да се регистрирате е необходимо да приемете общите условия на Ай Си Ти Медиа.
  • Ако регистрацията е приключила успешно, но не сте получили псимо с линк за активиране на профила, причините могат да са в известно забавяне при изпращането му (изчакайте няколко минути и проверете пощата си отново) или в грешно въведен e-mail адрес.
  • Ако срещнете затруднения при регистрацията, пишете ни на profile@idg.bg